Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2020

Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viaheavencanwait heavencanwait
Sponsored post
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Gdy patrzę w Twoje oczy wiem,
że nie chcę już niczego szukać.
— pezet, nieważne
Reposted fromshakeme shakeme
5216 68c6 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viadivi divi
Słońce świeci dzisiaj dla mnie jak co rano
— Eldo "Miasto słońca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Reposted fromshakeme shakeme
6632 2eb9 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viairmelin irmelin
7276 cc84 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
0017 2c74 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
4062 5473 390
Reposted frommaybeyou maybeyou viairmelin irmelin

February 20 2020

Reposted fromshakeme shakeme viaroads roads
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski "Czas pogardy"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaiblameyou iblameyou

January 29 2020

Reposted fromshakeme shakeme
5457 c59f 390
Reposted frommiischa miischa viaiblameyou iblameyou
3342 f513 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7493 47e8 390
~tumblr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...