Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

4160 faa1 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaThe1995 The1995
Reposted fromshakeme shakeme viablocked blocked
Reposted fromshakeme shakeme
2566 717c 390
Reposted fromteijakool teijakool viacoolekuh coolekuh

July 17 2019

Poznałem szczęście, wiem, czym ono jest, umiem o nim mówić w sposób kompetentny, znam również jego koniec i wiem, co następuje później.
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin

July 16 2019

4255 56b7 390
Reposted fromkarsina karsina viadivi divi
Potrzebuje tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść. Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Chuck Palahniuk “Udław się”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Ogarnęła ją nagle tęsknota za kimś, z kim mogłaby teraz posiedzieć w kuchni i pogadać. Za kimś, kto po prostu byłby przy niej i umiałby jej słuchać w chwilach, kiedy by próbowała ubrać swoje czasem zawiłe myśli w słowa.
— Freda Wolff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
7668 afc9 390
Reposted fromchceuciec chceuciec viamefir mefir
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię.
— maria peszek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamefir mefir
1337 fa4f 390
Reposted fromtoganja toganja viairmelin irmelin
1475 778f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

July 15 2019

Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadivi divi
2547 9f21 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
4580 1ab1 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir

July 14 2019

8785 9963 390
Reposted fromyikes yikes viaeffic effic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl