Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2019

wierzę w rozmowy dusz,
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy,
że mnie nie ma z tobą.

— "Winem pisane"
0272 057e 390

October 01 2018

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
Reposted fromextraordinary extraordinary viawarkocz warkocz
3566 e922 390
Reposted frommoai moai viawarkocz warkocz

September 30 2018

3520 fded 390
Reposted fromhare hare viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

September 26 2018

2032 c0de 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viablovely blovely
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablovely blovely
9391 d77a 390
Reposted fromonlyman onlyman viablovely blovely
4717 2dda 390
4518 7d03 390

September 25 2018

4221 e88b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Ale to, co w sobie tłumisz, tylko cię osłabia.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
8961 7c6a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
9294 fd0f 390
Reposted fromkyky kyky viatulele tulele
4205 da37 390
Reposted frommrs-cold mrs-cold viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl