Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

2835 e283 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viain-flagranti in-flagranti
4673 2173 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaribsyss ribsyss
3245 c22f 390
Reposted fromberrishchoclate berrishchoclate viaribsyss ribsyss
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove viaMirelnie Mirelnie
3221 a582 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunjustified unjustified
4184 afd4 390
Reposted fromkrzysk krzysk viawszystkodupa wszystkodupa

November 15 2017

  Boję się, że możesz zdarzyć się komuś  innemu.
— Robert K. Bloom (via pamietniik-ksiezniczki)
Reposted fromsoplica soplica viaThe1995 The1995
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaThe1995 The1995
7459 289d 390
Reposted frommyrla myrla viaThe1995 The1995
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaparrtyzant parrtyzant
3685 a8a7 390
Reposted fromdivi divi
5216 bb43 390
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
Choć brzmi to górnolotnie, dam świat za Twoją rękę
— Planeta ANM
Reposted frompoolun poolun viairmelin irmelin

November 14 2017

5014 2989 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5138 1133 390
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viairmelin irmelin
3926 a017 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamefir mefir
Moje życie to poradnik, jak się potknąć, się nie przejąć
— WHR- #DavidMoyes
Reposted bycytatypatsssyKabaNewLifehormezagabryniaseeyousoonMartwa13americanoElric-WolfeaksamittwszystkodupaElric-Wolfesmokingtime

October 19 2017

9459 d73d 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viafoodforsoul foodforsoul
9711 1883 390
Reposted frommegumu megumu viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl